AMI Digital Index 2021

Sociální sítě

1

Doba na sítích

0 hod
Průměrná doba denně na sítích
0 % lidí
Tráví na sítích více než 4 hodiny denně
2

Průměrná doba na sítích denně

Uživatelé internetu, 15-59 let
3

Důvody užívání sociálních sítí

4

Nejdynamičtější sítě

5

Porovnání českých a slovenských uživatelů

Průměrná doba na sítích denně

2,5

hod

3+

hod

Znalost - užívání​

6

Denně na sítích

Jaká část uživatelů používá sítě denně?
7

Frekvence příspěvků

Na jakých sítích jsou uživatelé nejaktivnější?
8

Frekvence využití

9

Užívání a demografie

Obsah na sociálních sítích

10

Přístup na sociální sítě

11

Frekvence příspěvků

12

Čím dál víc na mobilu

13

Nejstarší a nejmladší skupina na sítích

0 %
15 - 29 let
0 %
60+ let

Facebook

14

Instagram

15

Snapchat & TikTok

16

Youtube

17

Sociální sítě v roce 2021

2,5 hodiny

na sítích denně

88 % nad 60

vyzkoušelo sociální sítě

80 % z mobilu

uživatelů chodí na sítě z mobilu

Snapchat & TikTok

sítě budoucnosti

Instagram

stále roste

Slováci víc

používají sociální sítě

Metodika
průzkumu

Jak probíhá sběr dat?
2 x 0 +
Vzorek respondentů
15 - 0
Věk respondentů
05 /
Období sběru dat
0 . rok
Věk respondentů