AMI Digital Index - AMI Digital
průzkum použivání sociáních sítí

AMI Digital Index

Index_web

Digitál je s jistotou nejrychleji se měnícím komunikačním kanálem. Pro nastavování kvalitní strategie klientů působících na lokálních trzích jsme potřebovali mít o přesunech publik i oblíbenosti sítí přehled, a tak jsme uskutečnili už 6. ročník průzkumu #AMIDigitalIndex. Ten sleduje chování uživatelů na sociálních sítích a důvěryhodnost médií. Letošní ročník se od předchozích lišil ve dvou ohledech. Podařilo se nám rozšířit reprezentativní vzorek na více než 2000 lidí. Nově jsme tak zkoumali chování uživatelů i na Slovensku a porovnávali jej s českými. Na československý trh jsme tak přinesli nejrozsáhlejší studii v tomto oboru. Oblíbenost specifických sítí jako Snapchat i důvěryhodnost médií v postpandemické době silně rezonovala, podařilo se nám tak získat pozornost nejen oboru, ale především široké veřejnosti. Již etablovaný ADI byl prvním z průzkumů, který zmapoval vliv coronaviru a opatření na chování českých uživatelů sociálních sítí.

Zadání, cíle projektu a cílové skupiny

Trendy a cílové skupiny na sítích jsou intenzivně sledovány v globálním měřítku, dostupná data ale pro plnou orientaci na českém/slovenském trhu nestačí. Cílem projektu bylo:

Získat detailní vhled do chování lokálních uživatelů na sociálních sítích, a tak mimo jiné zmapovat vliv na využívání sítí druhého roku pandemie. 

Získávat a moci porovnávat data o trhu využitelné v podnikání AMI Digital 

Prostřednictvím komunikace vybraných výsledků budovat značku AMI Digital  

Využít získané informace v komunikaci se stávajícími i potenciálními klienty a jako hodnotu, kterou jim AMI Digital poskytuje nad rámec běžného komerčního vztahu.   

Cílovou skupinou byla média a veřejnost, ale také klienti i potenciální zákazníci AMI Digital a skupiny AMI Communications.

Index_web_02
2
Strategie

Průzkum se opakuje každoročně na přelomu 1. a 2. čtvrtletí, v roce 2021 na konci 2. čtvrtletí.

Dlouhodobým mapováním trendů a chování uživatelů získáváme stále hodnotnější informace, které jsou atraktivní pro média a prakticky využitelné pro klienty. 6. ročník průzkumu jsme přizpůsobili novým podmínkám na trhu v důsledku pandemie – důraz jsme kladli na důvěryhodnost médií v době pandemie, ale i na přesuny uživatelů a oblíbenosti sítí vlivem dlouhých karantén.  

Nástroje a aktivity

Získaná data jsou zpracována a využívána na několika úrovních:

Souhrnná zpráva pro interní účely 

„Bílá knihavýsledků pro obchodní partnery 

Prezentace na virtuální tiskové konferenci 

Série tiskových zpráv zveřejňovaných po dobu 3 měsíců k specifickým oblastem (např. změny v oblíbenosti různých sociálních médií, doba trávenána síti“, změny aktivity uživatelů, rozdíly u různých demografických skupin apod.) 

Prezentace profesně zaměřených výsledků na akci pro zvané klienty a obchodní partnery AMI Digital (v roce 2020 kombinace osobní a virtuální prezentace) 

Specializované webové stránky se souhrnnými výsledky za všechny ročníky 

Využití nejzajímavějších zjištění v komunikaci na sociálních sítích AMI Digital 

Tématické přednášky na VŠE, MUNI a DAMU 

Výsledky

již víc než 0
článků bylo publikováno
z toho 0
v roce 2021

Další kampaně