AMI Digital Index - AMI Digital
průzkum použivání sociáních sítí

AMI Digital Index

Index_web

Dlouhodobým mapováním trendů a chování uživatelů získáváme stále hodnotnější informace. 

Digitál je s jistotou nejrychleji se měnícím komunikačním kanálem. Pro nastavování kvalitní strategie klientů působících na lokálních trzích jsme potřebovali mít o přesunech publik i oblíbenosti sítí přehled.

Z toho důvodu jsme uskutečnili už 6. ročník průzkumu #AMIDigitalIndex.

Přehrát video o Index-web-02
Zadání a cíle projektu

Trendy a cílové skupiny na sítích jsou intenzivně sledovány v globálním měřítku, dostupná data ale pro plnou orientaci na českém/slovenském trhu nestačí. Zkoumali jsme chování uživatelů i na Slovensku a porovnávali jej s českými. Na československý trh jsme tak přinesli nejrozsáhlejší studii v tomto oboru.

Průzkum se opakuje každoročně. Máme poté informace, které jsou atraktivní pro média a prakticky využitelné pro klienty.

Strategie

6. ročník průzkumu jsme přizpůsobili novým podmínkám na trhu v důsledku pandemie – důraz jsme kladli na důvěryhodnost médií v době pandemie, ale i na přesuny uživatelů a oblíbenosti sítí vlivem dlouhých karantén.  

Výsledky

článků bylo publikováno
již víc než 0
v roce 2021
z toho 0

Další kampaně